Kurssit ja matkat Lintu- ja luontoretket Tutkimustyö Kuvitus Etusivu Yhteystiedot

Ornio tekee linnustoselvitykset asiantuntemuksella

Siikalahden ruokokerttusreviiritOlemme olleet tekemässä Parikkalan Siikalahden vaativia linnustolaskentoja neljän vuoden ajan. Koko 400 hehtaarin alue on kartoitettu ja vesilinnut on laskettu pistelaskentana kaikilta vesialueilta.


Kreikassa olemme olleet selvittämässä uhanalaisen kiljuhanhen esiintymistä kolmen kuukauden ajan. Lisäksi olemme avustaneet muissa laskennoissa, esimerkiksi 200 neliökilometrin laajuisen Evros Deltan lintulaskennoissa. Kiljuhanhityöstä on kokemusta myös Suomen lapista. Samoin vesilintulaskennoista Limingan lahdella.


Lintumatkailun tutkimusta

Parikkalan ja Saaren kuntien lintumatkailun tilaa ja tulevaisuutta selvitettiin 2001.